home
educatie
collectie
contact
Grafsteen
De boerderij, die sinds circa 1900 Koperen Knop heet, is van rond 1675. Vermoedelijk werd het voorhuis toen al in steen opgetrokken, wat duidt op de rijkdom van de opdrachtgever.
Een van de nazaten is begraven binnen de dooptuin in de kerk van Giessen-Oudekerk. De dooptuin is de ruimte rondom de preekstoel in de protestantse kerk, waar ook de kinderen worden gedoopt. Ook deze laatste rustplaats duidt op het vermogen van de familie. Iedereen die geld had werd zo dicht mogelijk bij de kansel begraven.
Andere tekenen van rijkdom zijn de ingemetselde tegeltableaus in de pronkkamer.