home
educatie
collectie
contact
Waterzolder
Koe op zolder, dat was gewoon in de Alblasserwaard.
Koeien houden, dat ging nog wel op de hoger gelegen stukken in deze drassige waard. Maar bij overstromingen had het vee een veilig onderkomen nodig. Het werd dan naar de waterzolder of de waterstal gevoerd. En als die ontbrak naar een hoger stuk grond, bijvoorbeeld rond de kerk, of op de hoge rivierdijk.
Waterstallen zijn eigenlijk niets meer dan eenvoudigweg verhoogde stallen. Het wateroverlast in de Alblasserwaard kon soms maanden duren. Om de veestapel veilig en droog te houden hadden meerdere boerderijen waterstallen. En werden de koeien op zolder gezet. Het was één van de eerste, niet erg ingrijpende pogingen het vee een wat veiliger plaats te geven. De Koperen Knop had zo’n waterzolder.