home
educatie
collectie
contact
Vlaswerkers
De vlasplant werd met wortel en al uit de grond getrokken. Vroeger gebeurde dit met de hand en werd het vlas in schoven gezet.
Dit zware handwerk werd door dagloners verricht, arme boeren die per seizoen als dagloner werden ingehuurd. Nadat het vlas was geteeld, werd het rechtop tegen elkaar aan gezet.
Dit gaf in het landschap het typische beeld van de "vlaskapelletjes".