home
educatie
collectie
contact
Korenzolders
Het koren werd na de oogst opgetast in de hoge boerderijschuur.
Als de hele oogst binnen was gebracht, begon men met het dorsen van de halmen en kwamen de graankorrels vrij. Deze werden in zakken gedaan en opgeslagen op een veilige plek: op de korenzolders boven het woonhuis.
Het woonhuis van de museumboerderij telt drie korenzolders.