home
educatie
collectie
contact
Karnton
In de tijd dat er nog geen koelkasten waren was het belangrijk de melkopbrengst zo snel mogelijk te verwerken tot een product dat langer houdbaar bleef. Kaas en boter zijn hier voorbeelden van.
De melk werd in de karnton gegoten en de boerin, of de dienstmeid bewoog met de stok de melk op en neer. Zo werd de melk aslmaar dikker, tot er boter ontstond.