home
educatie
collectie
contact
Museum De Koperen Knop, Alblasserwaard
Met je voeten in de aarde!
Wist je dat er in de Alblasserwaard kamelenruggen bestaan? Dat het land vroeger, soms wel een jaar lang 30 cm onder water stond en dat de koeien dan op zolder werden gezet? Dat de grond zo drassig werd dat er geen graan meer kon groeien?
Aan de hand van opdrachten onderzoeken de leerlingen bodemmonsters, bekijken ze kaartmateriaal, doorzoeken ze de museumcollectie en leren ze de boerderij met andere ogen te bekijken. Aardrijkskunde in de praktijk. Beschikbaar vanaf september 2017 Meer info: www.koperenknop.nl